terug

Over de Stichting Pimba

Gegevens van de Stichting Pimba
De stichting is opgericht op 10 juli 2020 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 juli 2020 onder nummer 78560160.
RSIN: 861450188

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van de ‘Pimba Muzieknotatie’ zoals ontwikkeld door Anton Treffers voor gebruik in het beginnend muziekonderwijs/zelfstudie.
De stichting wil dit bereiken door het gratis ter beschikking stellen van lesmateriaal en bijbehorende uitleg/ondersteuning voor beginners op www.pimba.nl.
De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en legaten.
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
A.T. Treffers, voorzitter en penningmeester
M.T. Naber, secretaris
F.M. van den Hombergh, lid
Th. Bierman, lid
De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Contactgegevens van de Stichting Pimba:
Zuider Buiten Spaarne 104 zwart, 2012 AC Haarlem
E: info@pimba.nl
M: 06-25088545

Bankgegevens:
Stichting Pimba
NL07 BUNQ 2045 2741 36
BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: