terug

Beleidsplan 2020 - 2025

 


1. Doelstelling, visie en vorm

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van de ‘Pimba Muzieknotatie’ zoals ontwikkeld door Anton Treffers voor gebruik in het beginnend muziekonderwijs/zelfstudie.
De stichting wil dit bereiken door het gratis ter beschikking stellen van lesmateriaal en bijbehorende uitleg/ondersteuning voor beginners op www.pimba.nl.


Visie
Pimba wil kinderen helpen en ondersteunen bij hun eerste pogingen om zelf een piano of keyboard te bespelen. Pimba doet dit door praktische informatie aan te bieden en door een brug te zijn tussen de leefwereld van het kind en het traditionele westerse notatiesysteem. De Pimba-systematiek is er op gericht om aan kinderen niet alleen (of zelfs in eerste instantie) verstandelijke informatie te bieden. Pimba richt zich juist op het geheel van muziek, het zelf spelen, het ervaren, voelen en begrijpen van het geheel dat muziek is.

Leermiddelen

Pimba probeert deze doelstellingen o.a. te realiseren m.b.v. een website met info, spelletjes, en liedjes. De liedjes zijn genoteerd in een voor een kind makkelijk te begrijpen notatie. Centraal staat in Pimba een overzichtelijke ritmevrije notatie (zie hieronder). Bij alle bladmuziek is altijd minstens één link aanwezig is naar een klinkend voorbeeld.

Spelend leren
Spelen en leren vallen bij Pimba samen. Er wordt weliswaar ook kennis aangeboden in het onderdeel ‘Muziekuitleg’, maar de kern van de Pimba-systematiek ligt in het aanbieden van speelmateriaal waarmee het kind zelf aan de slag kan. De systematiek van Pimba is erg vanzelfsprekend. Het kind ervaart geen al te grote onbegrijpelijke hobbels in de ritmevrije muzieknotatie. Het kind kan makkelijk zelf beoordelen of een liedje op een bepaald level de inspanning van het leren waard is, of niet.
Pimba heeft geen eigen muzikale voorkeur en is genrevrij. Het biedt het kind aan wat stimulerend, mogelijk en herkenbaar is, zonder een eigen voorkeur voor stijl, tijd of cultuur.

Notatie

De liedjes zijn geordend in meerdere ‘levels’. Het eerste level bestaat uit speelmateriaal dat is genoteerd in letters. Het tweede level maakt gebruik van een ritmevrije notatie. Hierbij wordt in het traditionele notenschrift alleen genoteerd welke toets moet worden gespeeld. Alle informatie over maat en ritme wordt geweerd. Ook de layout is aangepast. Zo staan opmaten niet aan het eind van een regel, maar zoveel mogelijk op een voor een kind logische plaats. Als ordenend principe worden boogjes gebruikt die de losse noten steeds samenvoegen tot een begrijpelijk deel van het geheel. Deze systematiek wordt ook in het derde en vierde level gehanteerd.

Levels

De levels die Pimba volgt zijn niet altijd even strak gescheiden. Op elk level zitten liedjes die wat ‘te moeilijk’ zijn en die daardoor een uitdaging vormen en zicht bieden op de inspanning die nodig is voor liedjes van het volgende level. De liedjes worden gemiddeld moeilijker in de opeenvolgende levels. Globaal wordt een ontwikkeling gevolgd van een enkelvoudige melodie - melodie met grondtonen - melodie met akkoorden. Mollen en kruisen komen in de eerste twee levels alleen incidenteel voor. Vanaf het derde level worden regelmatig mollen en kruisen gebruikt en worden geleidelijk akkoordsymbolen toegevoegd aan de partituur waarmee kinderen grondtonen (of incidenteel complete akkoorden) kunnen spelen. In het vierde level worden incidenteel suggesties gegeven voor het gebruik van omkeringen en/of eenvoudige akkoordbrekingen.


Speeltechniek
Bij elk liedje worden tips gegeven die het kind helpen om het liedje goed te spelen, bijvoorbeeld in de vorm van vingerzettingen en studietips. Deze aanwijzingen zijn nooit dogmatisch bedoeld alsof alleen dit de enige goede manier van spelen zou zijn. Ook in psychomotorisch opzicht staat het eigene van het kind centraal.

Zingen

Bij (bijna) alle arrangementen in Pimba staan zingbare teksten. Zingen is vaak de directste en intiemste uiting van onze menselijke muzikale essentie. Liedteksten kunnen vaak heel behulpzaam zijn bij het (leren) spelen van melodieën. Het kind zingt ze als het ware in zichzelf mee waardoor veel moeilijkheden (speeltechnisch of ritmisch) niet alleen verdwijnen maar zich doorgaans zelfs helemaal niet voordoen!


2. Plannen

In de komende beleidsperiode staan de volgende punten centraal

3. Financiën

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en legaten.
 De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

4. Stichting Pimba

De stichting is opgericht op 10 juli 2020 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 juli 2020 onder nummer 78560160.

RSIN: 861450188

Bestuur
A.T. Treffers, voorzitter en penningmeester

M.Th. Naber, secretaris

F.M. van den Hombergh, lid

Th. Bierman, lid


5. Contact
Zuider Buiten Spaarne 104 zwart, 2012 AC Haarlem

E: info@pimba.nl

M: 06-25088545

Bankgegevens

Stichting Pimba


NL07 BUNQ 2045 2741 36

BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: