terug

Activiteitenverslag Pimba 2020

Activiteitenverslag Stichting Pimba 2020

2020 was het oprichtingsjaar van de Stichting Pimba (oprichtingsdatum 10 juli). De verschillende juridische stappen spreken voor zich: formering van een bestuur, openen van een bankrekening, inschrijving KvK, contact leggen met administratiekantoor en alle andere juridisch/financiële beslommeringen. Pimba heeft met ingang van 27 oktober 2020 de ANBI-status verkregen.


Er werden in 2020 de volgende technische zaken gerealiseerd/aangepast:

Inhoudelijk werden de volgende zaken gerealiseerd/aangepast:

Enkele kerncijfers: in totaal bezochten in 2020 ruim 33.000 bezoekers de site gedurende bijna 46.000 sessies.Per sessie werden gemiddeld 3 pagina’s bezocht. De gemiddelde sessieduur was 3 minuten. Traditiegetrouw werden de meeste bezoekers verwelkomd in de maanden december en januari.

Vooruitblik: de site moet in de nabije toekomst technisch worden vernieuwd (de huidige vormgeving/techniek functioneert al vanaf 2013). Het afgelopen jaar is uitgebreid onderzocht welke mogelijkheden er zijn om via Wordpress of Bolt een nieuwe site te (laten) bouwen. Zo’n nieuwe site kan dan aangepast worden aan de specificaties die door de voortschrijdende techniek worden gesteld. Tevens kunnen dan verschillende nieuwe functies worden ingebouwd, zoals externe invoer van nieuwe liedjes en meertaligheid. Voor dit laatste zijn de eerste concrete stappen gezet.. Een formeel besluit over dit onderwerp wordt in 2021 genomen.

In het verslagjaar vergaderde het bestuur 1 maal, op 26 september.

Namens het bestuur,…… Anton Treffers (voorzitter)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: