terug

Over Pimba

De stichting Pimba is opgericht op 10 juli 2020 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 13 juli 2020 onder nummer 78560160.
RSIN: 861450188

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van de ‘Pimba Muzieknotatie’ zoals ontwikkeld door Anton Treffers voor gebruik in het beginnend muziekonderwijs/zelfstudie.
De stichting wil dit bereiken door het gratis ter beschikking stellen van lesmateriaal en bijbehorende uitleg/ondersteuning voor beginners op www.pimba.nl.
De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en legaten.
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

A.T. Treffers, voorzitter
M.T. Naber, secretaris
G.J.G. Mullens, penningmeester
F.M. van den Hombergh, lid
Th. Bierman, lid

De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.

Contactgegevens van de Stichting Pimba:
Zuider Buiten Spaarne 104 zwart, 2012 AC Haarlem
E: info@pimba.nl
M: 06-25088545

Bankgegevens:
Stichting Pimba
NL07 BUNQ 2045 2741 36
BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX 

Voor het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2022

Voor het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2021

Voor het uitgebreide Beleidsplan 2020 - 2025

Voor het overzicht van de activiteiten in 2020 en de financiële verantwoording over 2020 


Voor een didactische en methodische inleiding

Anbi

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

E-mailadres: